Nedir?

Bedavacı Sorunu Nedir?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Bir kamu malının, o malı satın alan kişiler dışındaki kişiler tarafından kullanılması önlenemez. Bu yüzden de rasyonel davranan bir tüketici, başkaları için üretilen kamu malından yararlanmak ister. Amacı kendi çıkarını maksimum yapmak üzere kamu malından bedava yararlanmaktır. Ancak her tüketicinin böyle davranması yani her tüketicinin bedavacı olması durumunda da malın üretim maliyeti karşılanamaz. Bu duruma iktisatta “bedavacı sorunu“denmektedir.

Bir Kamu Malının Etkin Sunumu
Diğer mallarda olduğu gibi, bir kamu malı da ilave her birimin marjinal faydası, bu birimin marjinal maliyeti kadar olduğu sürece arz edilmelidir. Bir kamu malının marjinal maliyeti, o malı üretmek için kullanılan ekonomik kaynakların başka bir mal üretiminde kullanımı karşısındaki fırsat maliyetidir. Kamu malları birbirine rakip olmayan mallar olduğu için, birçok tüketici ilave bir birim malın faydasından yararlanabilir. Marjinal fayda bu yüzden ek bir birim maldan fayda sağlayan insanların faydalarının toplamıdır. Marjinal fayda marjinal maliyete eşit olduğunda etkinlik sağlanır. Özel mallarda marjinal fayda tüketicilerin elde ettiği fayda yoluyla ölçülür. Kamu mallarında ise çıktının ilave biriminin her bir kişiye faydasının ne kadar olduğu bilinmelidir. Marjinal fayda malı kullanan bütün insanlar için bu faydalar eklenerek elde edilir. Bir kamu malının etkin üretim seviyesini belirlemek için üretimin marjinal maliyetinin, bunların marjinal faydaları toplamına eşitlenmesi zorunludur.
Marjinal sosyal fayda:
Kamusal maldan faydasağlayan her bireyinmarjinal faydalarınıntoplamıdır.Üretimi, marjinal sosyal fayda ile marjinal maliyet eşit olana kadar gerçekleştirmek ekonomik olarak etkin olacaktır. Kamusal malların etkin çıktı düzeyi marjinal sosyal fayda eğrisi ile marjinal maliyet eğrisinin kesiştiği noktada belirlenir.

Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve ilgi duyduğu konularda içerik üretmektedir.

1 Comment

  1. bu tip malların üretiminde ve arzında arz talep dengesi sağlanırsa bir süre sonra piyasa dengeye gelecektir. bozulduğu takdirde gerektiğinde ürünü kamu malı olmaktan çıkarmak gibi bir yola başvurulmalıdır

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.